Music Box – ‘Suo Gân’ ( ‘Traditional Welsh Lullaby’ – Anonymous ) – Anthony Way and St. Paul’s Cathedral Choir

Welsh
Huna blentyn ar fy mynwes,
Clyd a chynnes ydyw hon;
Breichiau mam sy’n dynn amdanat,
Cariad mam sy dan fy mron;
Ni chaiff dim amharu’th gyntun,
Ni wna undyn â thi gam;
Huna’n dawel, annwyl blentyn,
Huna’n fwyn ar fron dy fam.

Huna’n dawel, heno, huna,
Huna’n fwyn, y tlws ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu’n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy’n gwenu,
Arnat ti yn gwenu’n llon,
Tithau’n gwenu’n ôl dan huno,
Huno’n dawel ar fy mron?

Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddôr;
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y môr;
Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw;
Gwena’n dawel yn fy mynwes.
Ar yr engyl gwynion draw.[1]

[1] Cass-Beggs, Barbara, Michael (1993). Folk Lullabies of the World. Oak Publications. p. 30. ISBN0-7119-3470-3.

Poetic translation
Sleep my darling, on my bosom,
Harm will never come to you;
Mother’s arms enfold you safely,
Mother’s heart is ever true.
As you sleep there’s naught to scare you,
Naught to wake you from your rest;
Close those eyelids, little angel,
Sleep upon your mother’s breast.

Sleep, my darling, night is falling
Rest in slumber sound and deep;
I would know why you are smiling,
Smiling sweetly as you sleep!
Do you see the angels smiling
As they see your rosy rest,
So that you must smile an answer
As you slumber on my breast?

Don’t be frightened, it’s a leaflet
Tapping, tapping on the door;
Don’t be frightened, ’twas a wavelet
Sighing, sighing on the shore.
Slumber, slumber, naught can hurt you,
Nothing bring you harm or fright;
Slumber, darling, smiling sweetly
At those angels robed in white.[2]

[2] Ninetieth Season – Summit Chorale (program), http://www.summitchorale.org . Accessed June 2013

Reference Source https://en.wikipedia.org/wiki/Suo_G%C3%A2n

Video Attribution © Somewheremaybe

Source Attribution https://www.youtube.com/watch?v=FB63gJkBE3c

Lyrics Attribution © https://en.wikipedia.org/wiki/Suo_G%C3%A2n

Source Attribution https://en.wikipedia.org/wiki/Suo_G%C3%A2n

goffjamesart.wordpress.com