Music Box – ‘Myfanyw’ ( Music / Joseph Parry; Lyrics / Richard Davies) – Morriston Orpheus Choir

OriginalTranslation
Paham mae dicter, O Myfanwy,
Yn llenwi’th lygaid duon di?
A’th ruddiau tirion, O Myfanwy,
Heb wrido wrth fy ngweled i?
Pa le mae’r wên oedd ar dy wefus
Fu’n cynnau ‘nghariad ffyddlon ffôl?
Pa le mae sain dy eiriau melys,
Fu’n denu’n nghalon ar dy ôl?
Why so the anger, Oh Myfanwy,
That fills your dark eyes
Your gentle cheeks, Oh Myfanwy,
No longer blush beholding me?
Where now the smile upon your lips
That lit my foolish faithful love?
Where now the sound of your sweet words,
That drew my heart to follow you?)
Pa beth a wneuthum, O Myfanwy
I haeddu gwg dy ddwyrudd hardd?
Ai chwarae oeddit, O Myfanwy
 thanau euraidd serch dy fardd?
Wyt eiddo im drwy gywir amod
Ai gormod cadw’th air i mi?
Ni cheisiaf fyth mo’th law, Myfanwy,
Heb gael dy galon gyda hi.
What was it that I did, Oh Myfanwy,
To deserve the frown of your beautiful cheeks?
Was it a game for you, Oh Myfanwy,
This poet’s golden flame of love?
You belong to me, through true promise,
Too much to keep your word to me?
I’ll never seek your hand, Myfanwy,
Unless I have your heart with it.
Myfanwy boed yr holl o’th fywyd
Dan heulwen ddisglair canol dydd.
A boed i rosyn gwridog iechyd
I ddawnsio ganmlwydd ar dy rudd.
Anghofia’r oll o’th addewidion
A wnest i rywun, ‘ngeneth ddel,
A dyro’th law, Myfanwy dirion
I ddim ond dweud y gair “Ffarwél”.
Myfanwy, may your life entirely be
Beneath the midday sun’s bright glow,
And may a blushing rose of health
Dance on your cheek a hundred years.
I forget all your words of promise
You made to someone, my pretty girl
So give me your hand, my sweet Myfanwy,
For no more but to say “farewell”.

Video Attribution © Leslie Ryan

Source Attribution https://www.youtube.com/watch?v=YxPulya1bSE

Lyrics Attribution © Richard Davies

Music Attribution © Joseph Parry 

Source Attribution https://www.youtube.com/watch?v=YxPulya1bSE

Welsh Words and Translation Attribution  https://en.wikipedia.org/wiki/Myfanwy

goffjamesart.wordpress.com

Music Box – ‘Suo Gân’ ( ‘Traditional Welsh Lullaby’ – Anonymous ) – Anthony Way and St. Paul’s Cathedral Choir

Welsh
Huna blentyn ar fy mynwes,
Clyd a chynnes ydyw hon;
Breichiau mam sy’n dynn amdanat,
Cariad mam sy dan fy mron;
Ni chaiff dim amharu’th gyntun,
Ni wna undyn â thi gam;
Huna’n dawel, annwyl blentyn,
Huna’n fwyn ar fron dy fam.

Huna’n dawel, heno, huna,
Huna’n fwyn, y tlws ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu’n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy’n gwenu,
Arnat ti yn gwenu’n llon,
Tithau’n gwenu’n ôl dan huno,
Huno’n dawel ar fy mron?

Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddôr;
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y môr;
Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw;
Gwena’n dawel yn fy mynwes.
Ar yr engyl gwynion draw.[1]

[1] Cass-Beggs, Barbara, Michael (1993). Folk Lullabies of the World. Oak Publications. p. 30. ISBN0-7119-3470-3.

Poetic translation
Sleep my darling, on my bosom,
Harm will never come to you;
Mother’s arms enfold you safely,
Mother’s heart is ever true.
As you sleep there’s naught to scare you,
Naught to wake you from your rest;
Close those eyelids, little angel,
Sleep upon your mother’s breast.

Sleep, my darling, night is falling
Rest in slumber sound and deep;
I would know why you are smiling,
Smiling sweetly as you sleep!
Do you see the angels smiling
As they see your rosy rest,
So that you must smile an answer
As you slumber on my breast?

Don’t be frightened, it’s a leaflet
Tapping, tapping on the door;
Don’t be frightened, ’twas a wavelet
Sighing, sighing on the shore.
Slumber, slumber, naught can hurt you,
Nothing bring you harm or fright;
Slumber, darling, smiling sweetly
At those angels robed in white.[2]

[2] Ninetieth Season – Summit Chorale (program), http://www.summitchorale.org . Accessed June 2013

Reference Source https://en.wikipedia.org/wiki/Suo_G%C3%A2n

Video Attribution © Somewheremaybe

Source Attribution https://www.youtube.com/watch?v=FB63gJkBE3c

Lyrics Attribution © https://en.wikipedia.org/wiki/Suo_G%C3%A2n

Source Attribution https://en.wikipedia.org/wiki/Suo_G%C3%A2n

goffjamesart.wordpress.com

Music Box – ‘Llwyn Onn’ ( ‘The Ash Grove’ ) – Côr Meibion Treorci – Treorchy Male Voice Choir

Famous Welsh Folk Song/ Cân Traddodiadol Cymraeg

Geiriau/ Lyrics:

Yn Nyffryn Llwyn Onn draw mi welais hardd feinwen
A minnau’n hamddena ‘rol byw ar y don;
Gwyn ewyn y lli oedd ei gwisg, a disgleirwen
A’r glasfor oedd llygaid Gwen harddaf Llwyn Onn.
A ninnau’n rhodiana drwy’r lonydd i’r banna,
Sibrydem i’n gilydd gyfrinach byd serch;
A phan ddaeth hi’n adeg farwelio a’r wiwdeg,
Roedd tannau fy nghalon yng ngofal y ferch.

Cyn dychwel i borthladd wynebwn y tonnau,
Ond hyfryd yw’r hafan ‘rol dicter y don;
Bydd melys anghofio her greulon y creigiau–
Un felly o’wn innau ‘rol cyrraedd Llwyn Onn.
A thawel mordwyo wnaf mwyach a Gwenno
Yn llong fach ein bwthyn a hi wrth y llyw;
A hon fydd yr hafan ddiogel a chryno
I’r morwr a’i Wenno tra byddwn ni byw.

Saesneg/ English:

Down yonder green valley where streamlets meander
When twighlight is fading I pensively rove;
Or at the bright moontide in solitude wander,
Amid the dark shades of the lonely Ash Grove;
‘Twas there, while the blackbird was cheerfully singing,
I first met that dear one the joy of my heart!
Around us for gladness the bluebells were ringing,
Ah! then little thought I how soon we should part.

Still glows the bright sunshine o’er valley and mountain,
Still warbles the blackbird its note from the tree;
Still trembles the moonbeam on streamlet and fountain,
But what are the beauties of Nature to me?
With sorrow, deep sorrow, my bosom is laden,
All day I go mourning in search of my love!
Ye echoes! oh tell me, where is the sweet maiden?
She sleeps ‘neath the green turf down by the Ash Grove.

Music Attribution © Treorchy Male Voice Choir, The Ash Grove

Video Attribution Celtic Confederation Now

Source Attribution https://www.youtube.com/watch?v=kTR3rTX6ia0

goffjamesart.wordpress.com

Poetry – ‘The Saint’s Tale’ – A poem for St. David’s Day by Goff James

20170817_135238abcFBO

The Saint’s Tale

(I)

In the land of Celtic legends

Filled with tales of fiery dragons

A time is told of hermits saints and sinners

That dwelt ‘pon Dewsland’s windswept cliffs

Where in ancient times

Clouded in the veil of darkest myths

Within the sound of crashing waves

And call of screeching gulls

In dreams foretold to Sandde of stag of

Leaping salmon and swarming summer bees

Atop a broken barren boulder

Beneath the open sky

David the son of Non was birthed

The line of Ceredig, Cunedda and Caergawch

And where in secret in caverns deep

Buried beneath the folding furrowed earth

Untold treasures sleep undisturbed

Amid hidden springs and wells

Where on one morn David early rose

With Teilo Aeddan and brother Ismael

(II)

On the banks of Alauna’s flowing river they toiled and

Built in thunder storm and rain their holy shrine

Boia Druid chieftain stood upon his fortressed crag

Looking towards Carn Llidi surveying the richness of his realm

From David’s distant hidden boggy hollow

A band of curling smoke he spied rising to the sun

It rose and rose and rose again in the fading light

Till it shrouded all the chieftain’s land

Boia sat from morn till dusk

Unfed unquenched upon his scar stoned throne

His furrowed brow deep with rage

And mind with hatred filled

In the breaking light of dawn

The angered chieftain with his tribesmen

Marched in haste with swords and spears in hand

To regain the stolen vale

As they travelled o’er the rain soaked marsh

An ague gripped their bodies forcing their demise

On turning homewards in the distance spied

The carcasses of their oxen scavenged by the crows

(III)

As the ailing chieftain upon his sick bed lay

In fevered dream a heavenly dove he espied

Alight upon an agèd hawthorn bush and into

Flames of bleeding blossom its barren branches burst

In the healing darkness Boia’s heart was touched

And with the rising of the morrow’s sun

The chieftain in peace returned to Glyn Rhosyn

Seeking blessèd forgiveness from the pious monks

Boia’s jealous wife much angered by the chieftain’s bold resolve

Scorning sent her naked maidens to bathe in David’s flowing stream

Flesh’s temptations overcome the brothers chanted loud

It is the chosen who will stay and the sinners who must flee

For the Siddi Dunwad’s head was axed and as her life ebbed away

Her scarlet ribboned blood flowed staining all the earth

Where it fell a healing spring arose with waters crystal clear

From the slope Satrapa fled with murder writ upon her face and hands

Across the ocean Lisci sailed when fire filled the sky

And scorched the land and beheaded Boia and his bride

In the sacred land of the verdant vale hid deep

Beneath the wooded hills this tale retold today

Notes

Boia

Dewsland

Dragon

Glyn Rhosyn

River Alauna

St. David

Wales

Images and Poem Attribution © goffjamesart/photography/poetry

Click here to read more poetry by Goff James

goffjamesart.wordpress.com

All rights reserved

Without Words 71

IMGP3378aWOWFBO

Goff James, Without Words 71, 2018

Exp 1/1000, f/22, ISO 3200, FL 18.00mm

Welcome to my photography.

Links

Cardiff

Mermaid Quay

Pierhead Building

Thank you for sharing your time with me.

Have a wonderful day.

All images used here are the copyright of:

© goffjamesart/photography/poetry

You are welcome to visit and join me by pressing the link below.

https://goffjamesart.wordpress.com