Music Box – ‘Myfanyw’ ( Music / Joseph Parry; Lyrics / Richard Davies) – Morriston Orpheus Choir

OriginalTranslation
Paham mae dicter, O Myfanwy,
Yn llenwi’th lygaid duon di?
A’th ruddiau tirion, O Myfanwy,
Heb wrido wrth fy ngweled i?
Pa le mae’r wên oedd ar dy wefus
Fu’n cynnau ‘nghariad ffyddlon ffôl?
Pa le mae sain dy eiriau melys,
Fu’n denu’n nghalon ar dy ôl?
Why so the anger, Oh Myfanwy,
That fills your dark eyes
Your gentle cheeks, Oh Myfanwy,
No longer blush beholding me?
Where now the smile upon your lips
That lit my foolish faithful love?
Where now the sound of your sweet words,
That drew my heart to follow you?)
Pa beth a wneuthum, O Myfanwy
I haeddu gwg dy ddwyrudd hardd?
Ai chwarae oeddit, O Myfanwy
 thanau euraidd serch dy fardd?
Wyt eiddo im drwy gywir amod
Ai gormod cadw’th air i mi?
Ni cheisiaf fyth mo’th law, Myfanwy,
Heb gael dy galon gyda hi.
What was it that I did, Oh Myfanwy,
To deserve the frown of your beautiful cheeks?
Was it a game for you, Oh Myfanwy,
This poet’s golden flame of love?
You belong to me, through true promise,
Too much to keep your word to me?
I’ll never seek your hand, Myfanwy,
Unless I have your heart with it.
Myfanwy boed yr holl o’th fywyd
Dan heulwen ddisglair canol dydd.
A boed i rosyn gwridog iechyd
I ddawnsio ganmlwydd ar dy rudd.
Anghofia’r oll o’th addewidion
A wnest i rywun, ‘ngeneth ddel,
A dyro’th law, Myfanwy dirion
I ddim ond dweud y gair “Ffarwél”.
Myfanwy, may your life entirely be
Beneath the midday sun’s bright glow,
And may a blushing rose of health
Dance on your cheek a hundred years.
I forget all your words of promise
You made to someone, my pretty girl
So give me your hand, my sweet Myfanwy,
For no more but to say “farewell”.

Video Attribution © Leslie Ryan

Source Attribution https://www.youtube.com/watch?v=YxPulya1bSE

Lyrics Attribution © Richard Davies

Music Attribution © Joseph Parry 

Source Attribution https://www.youtube.com/watch?v=YxPulya1bSE

Welsh Words and Translation Attribution  https://en.wikipedia.org/wiki/Myfanwy

goffjamesart.wordpress.com

Music Box – ‘Suo Gân’ ( ‘Traditional Welsh Lullaby’ – Anonymous ) – Anthony Way and St. Paul’s Cathedral Choir

Welsh
Huna blentyn ar fy mynwes,
Clyd a chynnes ydyw hon;
Breichiau mam sy’n dynn amdanat,
Cariad mam sy dan fy mron;
Ni chaiff dim amharu’th gyntun,
Ni wna undyn â thi gam;
Huna’n dawel, annwyl blentyn,
Huna’n fwyn ar fron dy fam.

Huna’n dawel, heno, huna,
Huna’n fwyn, y tlws ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu’n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy’n gwenu,
Arnat ti yn gwenu’n llon,
Tithau’n gwenu’n ôl dan huno,
Huno’n dawel ar fy mron?

Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddôr;
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y môr;
Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw;
Gwena’n dawel yn fy mynwes.
Ar yr engyl gwynion draw.[1]

[1] Cass-Beggs, Barbara, Michael (1993). Folk Lullabies of the World. Oak Publications. p. 30. ISBN0-7119-3470-3.

Poetic translation
Sleep my darling, on my bosom,
Harm will never come to you;
Mother’s arms enfold you safely,
Mother’s heart is ever true.
As you sleep there’s naught to scare you,
Naught to wake you from your rest;
Close those eyelids, little angel,
Sleep upon your mother’s breast.

Sleep, my darling, night is falling
Rest in slumber sound and deep;
I would know why you are smiling,
Smiling sweetly as you sleep!
Do you see the angels smiling
As they see your rosy rest,
So that you must smile an answer
As you slumber on my breast?

Don’t be frightened, it’s a leaflet
Tapping, tapping on the door;
Don’t be frightened, ’twas a wavelet
Sighing, sighing on the shore.
Slumber, slumber, naught can hurt you,
Nothing bring you harm or fright;
Slumber, darling, smiling sweetly
At those angels robed in white.[2]

[2] Ninetieth Season – Summit Chorale (program), http://www.summitchorale.org . Accessed June 2013

Reference Source https://en.wikipedia.org/wiki/Suo_G%C3%A2n

Video Attribution © Somewheremaybe

Source Attribution https://www.youtube.com/watch?v=FB63gJkBE3c

Lyrics Attribution © https://en.wikipedia.org/wiki/Suo_G%C3%A2n

Source Attribution https://en.wikipedia.org/wiki/Suo_G%C3%A2n

goffjamesart.wordpress.com

Music Box – ‘Llwyn Onn’ ( ‘The Ash Grove’ ) – Côr Meibion Treorci – Treorchy Male Voice Choir

Famous Welsh Folk Song/ Cân Traddodiadol Cymraeg

Geiriau/ Lyrics:

Yn Nyffryn Llwyn Onn draw mi welais hardd feinwen
A minnau’n hamddena ‘rol byw ar y don;
Gwyn ewyn y lli oedd ei gwisg, a disgleirwen
A’r glasfor oedd llygaid Gwen harddaf Llwyn Onn.
A ninnau’n rhodiana drwy’r lonydd i’r banna,
Sibrydem i’n gilydd gyfrinach byd serch;
A phan ddaeth hi’n adeg farwelio a’r wiwdeg,
Roedd tannau fy nghalon yng ngofal y ferch.

Cyn dychwel i borthladd wynebwn y tonnau,
Ond hyfryd yw’r hafan ‘rol dicter y don;
Bydd melys anghofio her greulon y creigiau–
Un felly o’wn innau ‘rol cyrraedd Llwyn Onn.
A thawel mordwyo wnaf mwyach a Gwenno
Yn llong fach ein bwthyn a hi wrth y llyw;
A hon fydd yr hafan ddiogel a chryno
I’r morwr a’i Wenno tra byddwn ni byw.

Saesneg/ English:

Down yonder green valley where streamlets meander
When twighlight is fading I pensively rove;
Or at the bright moontide in solitude wander,
Amid the dark shades of the lonely Ash Grove;
‘Twas there, while the blackbird was cheerfully singing,
I first met that dear one the joy of my heart!
Around us for gladness the bluebells were ringing,
Ah! then little thought I how soon we should part.

Still glows the bright sunshine o’er valley and mountain,
Still warbles the blackbird its note from the tree;
Still trembles the moonbeam on streamlet and fountain,
But what are the beauties of Nature to me?
With sorrow, deep sorrow, my bosom is laden,
All day I go mourning in search of my love!
Ye echoes! oh tell me, where is the sweet maiden?
She sleeps ‘neath the green turf down by the Ash Grove.

Music Attribution © Treorchy Male Voice Choir, The Ash Grove

Video Attribution Celtic Confederation Now

Source Attribution https://www.youtube.com/watch?v=kTR3rTX6ia0

goffjamesart.wordpress.com

Music Box – ‘Bridge Over troubled Waters’ For the NHS

Song Attribution © Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Water

Video Attribution Paul Simon

Source Attribution https://www.youtube.com/watch?v=WXISBPKrf2E

Song Attribution © Simon and Garfunkel. Bridge Over Troubled Water

Video Attribution Simon and Garfunkel

Source Attribution https://www.youtube.com/watch?v=nvF5imxSaLI

goffjamesart.wordpress.com