Spotlight Art – Chee Dale, Summer – Painting of the day by Jeremy Hulin

Painting Attribution © Jeremy Hulin, Chee Dale, Summer, 2020

Source Attribution https://www.saatchiart.com/art/Painting-Chee-Dale-Summer/1487719/7874417/view

View more paintings from the Spotlight Art Gallery

Thank you for your visit

goffjamesart.wordpress.com

Art Photography Poetry

2 thoughts on “Spotlight Art – Chee Dale, Summer – Painting of the day by Jeremy Hulin

    • Chào. Cảm ơn bạn đã gọi, xem và bình luận tốt. Rất vui vì bạn đã thưởng thức bức tranh. Bóng mát của một con suối trong rừng là nơi hiện tại mà chúng tôi đang cố gắng đối phó với một đợt nắng nóng không bao giờ kết thúc. Chúc một ngày tốt lành.

      Like

Comments are closed.