Music Box – ‘Myfanyw’ ( Music / Joseph Parry; Lyrics / Richard Davies) – Morriston Orpheus Choir

OriginalTranslation
Paham mae dicter, O Myfanwy,
Yn llenwi’th lygaid duon di?
A’th ruddiau tirion, O Myfanwy,
Heb wrido wrth fy ngweled i?
Pa le mae’r wên oedd ar dy wefus
Fu’n cynnau ‘nghariad ffyddlon ffôl?
Pa le mae sain dy eiriau melys,
Fu’n denu’n nghalon ar dy ôl?
Why so the anger, Oh Myfanwy,
That fills your dark eyes
Your gentle cheeks, Oh Myfanwy,
No longer blush beholding me?
Where now the smile upon your lips
That lit my foolish faithful love?
Where now the sound of your sweet words,
That drew my heart to follow you?)
Pa beth a wneuthum, O Myfanwy
I haeddu gwg dy ddwyrudd hardd?
Ai chwarae oeddit, O Myfanwy
 thanau euraidd serch dy fardd?
Wyt eiddo im drwy gywir amod
Ai gormod cadw’th air i mi?
Ni cheisiaf fyth mo’th law, Myfanwy,
Heb gael dy galon gyda hi.
What was it that I did, Oh Myfanwy,
To deserve the frown of your beautiful cheeks?
Was it a game for you, Oh Myfanwy,
This poet’s golden flame of love?
You belong to me, through true promise,
Too much to keep your word to me?
I’ll never seek your hand, Myfanwy,
Unless I have your heart with it.
Myfanwy boed yr holl o’th fywyd
Dan heulwen ddisglair canol dydd.
A boed i rosyn gwridog iechyd
I ddawnsio ganmlwydd ar dy rudd.
Anghofia’r oll o’th addewidion
A wnest i rywun, ‘ngeneth ddel,
A dyro’th law, Myfanwy dirion
I ddim ond dweud y gair “Ffarwél”.
Myfanwy, may your life entirely be
Beneath the midday sun’s bright glow,
And may a blushing rose of health
Dance on your cheek a hundred years.
I forget all your words of promise
You made to someone, my pretty girl
So give me your hand, my sweet Myfanwy,
For no more but to say “farewell”.

Video Attribution © Leslie Ryan

Source Attribution https://www.youtube.com/watch?v=YxPulya1bSE

Lyrics Attribution © Richard Davies

Music Attribution © Joseph Parry 

Source Attribution https://www.youtube.com/watch?v=YxPulya1bSE

Welsh Words and Translation Attribution  https://en.wikipedia.org/wiki/Myfanwy

goffjamesart.wordpress.com